ZAKRES USŁUG

KGN Consulting dzięki poznaniu oczekiwań i potrzeb Klientów tworzy i implementuje rozwiązania i usługi, pozwalające im na odniesienie sukcesu na dynamicznym rynku. Ofertę kierujemy zarówno do firm już istniejących jak i nowo powstających przedsiębiorstw. Jesteśmy gotowi towarzyszyć Klientowi na każdym etapie od powstania firmy i wspierać rozwój zarówno przedsiębiorstwa jak i jego kadry pracowniczej.

Ewa Michalska

Prezes Zarządu

Adrianna Sobota Prokurent

KONTAKT

KGN Consulting Sp. z o. o.

 

Regon  361026505 

NIP 669 252 38 45

 

Piłsudskiego 32

75-511 Koszalin

 

tel. +48 94 340 02 36

tel. +48 94 340 02 37

tel. kom. 606 875 484

tel. kom. 604 051 300

 

Współpracujemy:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SZKOLENIA

COACHING

REKRUTACJE

KONSULTING

BIZNESOWY

Temat
Nazwisko/Firma
Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

09.02.2017

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

 

W związku z coraz większymi problemami w znalezieniu do pracy odpowiednich kandydatów, rośnie liczba ofert dla cudzoziemców, a w naszym kraju przybywa obcokrajowców, którzy podejmują pracę. Co za tym idzie pojawiają się pytania jak to zrobić legalnie, aby uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności zarówno jeśli chodzi o nas samych, jak i naszych pracowników. Gdy obcokrajowiec posiada kartę Polaka lub kartę pobytu na czas stały,jest obywatelem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zatrudnienie odbywa się bez formalności.

DO DNIA 30 CZERWCA 2017R. istnieje możliwość zatrudnienia na podstawie procedury uproszczonej (oświadczenia) obywateli Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Ukrainy i Białorusi. Należy w tym celu złożyć w Urzędzie Pracy stosowne oświadczenie na 7 dni przed planowanym zatrudnieniem. Po pozytywnej rejestracji można zatrudnić danego pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Wszelkie dane związane z zatrudnieniem cudzoziemca podane w oświadczeniu muszą mieć odzwierciedlenie w umowie. W sytuacji, gdy cudzoziemiec zatrudniany na podstawie oświadczenia nie posiada wizy, należy złożyć w Urzędzie Pracy oświadczenie (takie jak w przypadku posiadania przez obcokrajowca wizy) i po zarejestrowaniu wysłać do cudzoziemca. Następnie po jego przyjeździe na teren RP, składamy drugie oświadczenie z danymi z wizy.

 

Cudzoziemców z pozostałych państw można zatrudnić tylko na podstawie zezwolenia na pracę.

 

Według projektu ustawy o promocji zatrudnienia aktualna wiza  „D” 05 zostanie zastąpiona „05a” i „05b” (mającej wejść w życie 01/07/2017r.). Wiza „05a” będzie dotyczyła zezwoleń na pracę sezonową w konkretnych branżach: rolnictwo, turystyka, ogrodnictwo, ściśle dotyczące podklas PKD. Takie zezwolenia są wydawane na okres8 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Termin rozpoczęcia 8 miesięcy liczony będzie od pierwszego wjazdu na teren obszaru Schengen. Na tej podstawie będą mogli zostać zatrudnieni obywatele wszystkich krajów.Wiza „05b” będzie dotyczyła pracy krótkoterminowej i zastąpi dzisiejsze oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, czyli dla obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii. Aby móc zatrudnić cudzoziemca działalność gospodarcza będzie musiała istnieć 12 miesięcy. Jeśli będzie to krótszy okres, pracodawca musi zatrudniać przynajmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zezwolenie będzie wydawane na okres 6 miesięcy.Umowy zawierane z cudzoziemcem winny być sporządzone w języku polskim oraz języku ojczystym cudzoziemca. Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca może odbywać się bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. Cudzoziemcowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości  minimalnego wynagrodzenia, bez względu na zawartą umowę. Umowa o pracę 2000,00 zł brutto miesięcznie, umowa zlecenie 13,00 zł brutto na godzinę. Przy zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i 6 państw wyżej wymienionych pracodawca występuje o zezwolenie typu „A”. Po wydaniu zezwolenia cudzoziemiec musi przepracować 3 pełne miesiące, aby móc wystąpić o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD OBCOKRAJOWCÓW CHCĄCYCH PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W POLSCE:

 

- paszport

- wiza / karta pobytu

 

Bardzo ważne są pieczątki wjazdu i wyjazdu z Polski – jeśli nie ma pieczątek, to należy ustalić datę wjazdu do Polski i od tej daty liczyć 180 dni pobytu. W sytuacji gdy pieczątki wskazują na pobyt 180 dni, należy otrzymać oświadczenie cudzoziemca ile czasu pracował w podanym okresie wjazdów i wyjazdów.

W przypadku pytań lub wątpliwości w wyżej wymienionym temacie zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 94 340 02 23

 

 

 

 

15.01.2017

 

W ciągle zmieniającym się świecie, coraz większą rolę w sukcesie osiąganym przez przedsiębiorstwa odgrywają innowacyjne podejście do biznesu i dbanie o rozwój kadr. Firma, która chce istnieć w konkurencyjnej przestrzeni, potrzebuje realnych przedsięwzięć, by móc się ciągle rozwijać, a przy okazji stawać się konkurencyjną. Stąd tak ważne są wszelkie działania zmierzające w tym kierunku. Co może w tym pomóc? Jak wykorzystać swoją szansę i dążyć do celu?

 

            Pierwszym krokiem do stawania się konkurencyjnym przedsiębiorstwem może stać się pomysł, aby skorzystać z dotacji, funduszy czy pożyczek, które dają realną szansę na wyjście z cienia, rozwój struktur, innowacyjnych projektów itp. Możliwości jest naprawdę sporo, a ewentualne wątpliwości czy też trudności w pozyskaniu finansowania pomogą rozwiązać wyspecjalizowane firmy czy instytucje. Nie tylko wskażą źródła finansowania, ale także pomogą w stworzeniu wniosków, biznes planów, złożeniu odpowiednich dokumentów, aby w jak największym stopniu przyczynić się do końcowego sukcesu.

 

            Drugim krokiem jest myślenie, wyprzedzające konkurencję o kilka kroków, w zakresie zarządzania kadrami, które posiadamy w swojej firmie. W dobie coraz większych problemów dotyczących pozyskania właściwych kandydatów z rynku, istotną rolę pełni przemyślana i zaplanowana polityka personalna. Polityka taka, która da nam pewność, że do naszych kadr dołączą najlepsi na rynku, a ci , którzy już są i przyczyniają się do naszych sukcesów, nie odejdą. Osiągnięcie takiego stanu nie jest łatwe, ale nie jest także niemożliwe.  Przedsiębiorca myślący strategicznie powinien inwestować w kadry różnymi sposobami. Nie tylko korzystając ze szkoleń ale także z innych sposobów podnoszenia kwalifikacji kadr (coaching, mentoring), które w ocenie uczestników są skuteczniejsze niż tradycyjne metody przekazywania wiedzy. Takie kroki plus dobrze przeprowadzony audyt personalny sprawiają, że łatwiej nam osiągnąć sukces w zakresie zarządzania kadrami, opracowania rozwiązań sprawiających, że nasi pracownicy nie chcą zmieniać pracy, chcą się rozwijać wraz
z rozwojem naszej firmy, a nowe osoby chętnie dołączają do naszego zespołu.

 

            Kolejnym krokiem w zwiększaniu swojej konkurencyjności na rynku są kwestie związane z odpowiednim zarządzaniem, posiadaniem wzorców wśród firm o podobnej działalności jak nasza i dążeniem do bycia najlepszym. W tych działaniach niezbędne mogą się okazać przeprowadzane audyty czy też benchmarking przedsiębiorstwa, pozwalający wyznaczyć kierunek koniecznych zmian. To tylko niektóre możliwości dla firm, które chcą się rozwijać i zdobywać coraz szersze rynki. Jedno jest pewne – kierunek rozwoju musi być przemyślany i jasno sprecyzowany. W sytuacji kiedy już mamy ten krok za sobą, warto pomyśleć o sięgnięciu po pomoc specjalistów, którzy przyczynią się do osiągnięcia przez nas zamierzonych celów.

BLOG

ZESPÓŁ

 

O NAS

 

AKTUALNOŚCI

 

26.01.2017

 

KGN Consulting wraz z Kancelarią Podatkową Progres mają przyjemność zaprosić Państwa na dwa szkolenia z zakresu prawa pracy. Pierwsze szkolenie „Kadry w praktyce, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu pracowników (praktyczne warsztaty z zakresu prawa pracy)”  oraz drugie szkolenie „Płace w praktyce, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowników (praktyczne warsztaty z zakresu naliczania wynagrodzeń)

dedykowane są dla:

 

  • Właścicieli małych firm

  • Pracowników działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach

  • Osób przygotowujących się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym

  • Sekretarek, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe

  • Wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy

 

Celem warsztatów jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w oparciu o pracę warsztatową. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest nie tylko omówienie kluczowych zmian w prawie pracy, wyjaśnienie zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych, ale także przećwiczenie prawa pracy w praktyce, co pozwoli na swobodne poruszanie się w gąszczu przepisów i prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych.

Warsztaty z zakresu prawa pracy odbędą się 24/02/2017r. a z zakresu naliczania wynagrodzeń 17/03/2017r. w Koszalinie

w siedzibie KGN Consulting Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 32, w godzinach 9:00 – 16:00 a poprowadzone zostaną przez ekspertów rynku pracy.

 

 

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 200 zł brutto (w przypadku wzięcia udziału w obydwóch warsztatach, cena za jeden warsztat to 150zł brutto).

 

Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dla uczestników, opiekę poszkoleniową oraz przerwy kawowe.

Zainteresowany? Nie czekaj i już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy. Z uwagi na formę zajęć, liczba miejsc ograniczona!!!

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo (Prawo pracy, Wynagrodzenia, Formularz zgłoszeniowy)

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 94 340 02 36 lub email: biuro@kgnconsulting.pl

Skontaktuj się z nami:

 

biuro@kgn-agencjapracy.pl

ul. Piłsudskiego 32

75-511 Koszalin

Created by